Regulament

REGULAMENT

1. ORGANIZARE

1.1 Primăria Orașului Tîrgu Mureș organizează în perioada 31 mai-1 Iunie 2019 "Concursul de Eleganță“ pentru vehicule istorice,  ce va avea loc în Cetatea Tîrgu Mureș, eveniment FIVA Internațional.

2. AUTOVEHICULE ADMISE - ÎNSCRIERE

2.1 Înscrisurile, logourile sponsorilor sau numerele de concurs nu sunt admise cu excepția vehiculelor sportive care au participat la competiții sportive și care au legătură istorică cu acestea. Se admite montarea pe vehicul a plachetei (badge-ului) clubului din care acesta face parte, cu conditia ca aceasta să nu conțină elemente generale de reclamă.

2.2 Înscrierea în concurs se va face on-line, cu ajutorul formularului de înscriere ce se regăsește la adresa de internet  www.retromures.ro , menționându-se următoarele:

- numele proprietarului

- marca, modelul autovehiculului

- anul de fabricație

- taxa de jurizare va fi suportata de către organizatori

- este necesară trimiterea a minimum 3 poze reprezentative ale vehicolului înscris în concurs pentru validarea participării

2.3 La Concursul de Eleganță poate participa orice tip de automobil sau motocicleta, în conformitate cu punctul 2.2; vehiculele care la ediția din anul 2018 au ocupat locul I la clasa, nu vor putea participa la concurs la clasa castigată, acestea putand fi doar expuse în afara concursului.

2.4 Termenul limită de înscriere la Concursul de Eleganță, ediția 2019 este 24 mai 2019.

3.CLASIFICAREA VEHICULELOR

3.1 În funcție de anul de fabricație conform clasificării F.I.V.A., vehiculele se încadrează astfel:

- Clasa A Ancester - fabricat până la 31 decembrie 1904

- Clasa B Veteran - fabricat între 1 ianuarie 1905 până la 31 decembrie 1918

- Clasa C Vintage - fabricat între 1 ianuarie 1919 până la 31 decembrie 1930

- Clasa D Post Vintage - fabricat între 1 ianuarie 1931 până la 31 decembrie 1945

- Clasa E Post War - fabricat între 1 ianuarie 1946 până la 31 decembrie 1960

- Clasa F - fabricat între 1 ianuarie 1961 până la 31 decembrie 1970

- Clasa G - fabricat după 1 ianuarie 1971 până in 1988

3.2 Conform prezentului regulament aceste clase se vor grupa astfel:

            3.2.1 Autovehicule ANTEBELICE, categorie formată din clasele F.I.V.A. - A, B,C,D :

            - grupa antebelice cabriolet

            - grupa antebelice coupe

            - grupa categoria sedan (include si varianta « sedenca »)

            3.2.2 Autovehicule POSTBELICE, categorie formată din clasele F.I.V.A. – E, F, G :

            - grupa postbelice cabriolet

            - grupa postbelice coupe

            - grupa postbelice sedan

            3.2.3. Motociclete, categorie formata din clasele F.I.V.A. – A,B,C,D,E,F,G.

            3.2.4. Automobile de fabricatie romaneasca, formata din clasele F.I.V.A. – F,G, concureaza intr-o clasa distincta, care nu puncteaza pentru premiul “Best of Show”.

Dacă la o grupa numărul automobilelor înscrise este mai mic de trei, aceasta grupă se va comasa cu una din celelalte grupe (cabriolet coupe sau coupe sedan).

4. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

4.1 La Concursul de Eleganță vehiculele vor fi parcate în zonele special amenajate conform clasificării de la pct. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 si 3.2.4.

4.2 Vehiculele vor fi inspectate și apreciate de către juriu după anunțarea începerii concursului de eleganță. Participanții vor trebui să fie prezenți lângă vehicul în timpul inspecției efectuate de către juriu și să răspundă întrebărilor puse de către membrii acestuia.

4.3 Juriul Concursului de Eleganță va avea 5 membri și va avea următoarea componență:

            - 1 președinte

            - 4 membri

Nominalizarea juriului va fi anunțată în săptămâna concursului.

4.4 Președintele juriului coordonează activitatea juriului și prezintă rezultatele Concursului de Eleganță. În cazul în care se înregistrează egalitate de punctaj între două sau mai multe vehicule istorice, președintele juriului, după ce va consulta membrii juriului, va decide fără drept de apel, asupra unui vehicul pentru a fi desemnat câștigător.

4.5 Decizia juriului este finală și irevocabilă, nefiind admise obiecțiuni după anunțarea rezultatelor oficiale, cu exceptia solicitarii de verificare a calculului punctajului.

5. REGULI DE EVALUARE - ARBITRAJ

5.1 Vehiculele vor fi apreciate atât pe baza interesului lor istoric, tehnic și estetic, a rarității lor și a autenticității, cât și pe baza elegantei și a stilului lor sofisticat. Juriul își rezervă dreptul de a nu admite în concurs autovehicule care nu sunt în deplină concordanță cu cerințele de mai sus.

5.2 Juriul va decide asupra atribuirii premiilor către oricare dintre autovehiculele istorice selecționate, decizia acestora urmând să fie justificată. Înaintea participării la eveniment candidații vor fi de acord să se realizeze o inspecție asupra vehiculului de către reprezentanți ai juriului sau ai organizatorului.

5.3 Pe lângă gradul de originalitate, starea de conservare și/sau calitatea restaurării, juriul va acorda atenție deosebită următoarelor criterii de evaluare:         

            5.3.1 EXTERIORUL VEHICOLULUI

                        5.3.1.1   Caroserie și acoperiș rabatabil .................................................... 5 puncte.

Se va aprecia starea generală, potrivirea elementelor, precizia înbinărilor, materialul acoperișului soft-top-ului, ușile, anexele, schimbări ale liniei caroseriei, forma, dimensiunile etc.                       

                        5.3.1.2 Elemente decorative ..................................................................... 5 puncte.

Se vor aprecia vizual piesele nichelate, cromate, cadmiate, alămite, placate, dacă sunt efectuate corect, în concordanță cu perioada, gradul de strălucire, suprafața, rugina, finețea. Se vor urmări în mod deosebit barele parașoc față și spate, ramele geamurilor, farurile, stopurile, etc.

                        5.3.1.3 Vopseaua ........................................................          ......................5 puncte.

Se va aprecia vizual vopseaua exterioară și interioară, autenticitatea/originalitatea, starea și originalitatea chederelor.

               5.3.2 ORIGINALITATEA

                        5.3.2.1 Originalitatea ..........................................................................25 puncte.

Se va aprecia originalitatea în totalitate, atât în exterior cat și în interior, inclusiv mecanica (motorul, cutia de viteze, instalația electrica, instalația de răcire, instalația de frânare, direcția, etc.). Juriul va decide daca vehiculul este complet restaurat sau este conservat. Un vehicul restaurat trebuie să fie conform specificației originale pentru a obține maximum de puncte.

                       5.3.2.2 Materiale scrise, documentații, detalii de autenticitate ............5 puncte.

Participanții (sau reprezentanții acestora) în timpul examinării, pot prezenta Juriului documentații privind vehiculul sau istoria lui, informații pe care le consideră importante pentru o evaluare corectă a vehiculului.

Se vor aprecia documentații de restaurare, cartea de utilizare, “heritage certificate”, manual de service, cărți tehnice ale autovehiculului și elemente de autenticitate cum ar fi cricul, trusa de scule, roata de rezervă, pompa de aer, radioul, etc.

Elemente de siguranță neoriginale așa cum ar fi oglinzi retrovizoare, centuri de siguranță sau stingătoare, vor fi admise cu condiția ca montarea lor sa nu compromită originalitatea vehiculului. Juriul va penaliza culorile/combinațiile de culoare neobișnuite și cromări, nichelări, cadmieri sau placări metalice neoriginale (suprareestaurare).

Piesele înlocuibile cum ar fi cauciucurile, bateriile, fisele de bujii etc. vor trebui sa fie cat mai apropiate posibil de cele originale.

Un vehicul conservat va primi maximum de puncte daca starea lui de originalitate a fost cu grijă menținută.

                         5.3.2.3 Aspectul general și eleganța .........................................................25 puncte.

Se va aprecia aspectul estetic, forma exterioara și interioara. Se vor determina originalitatea, aspecte legate de istoria, încadrarea și poziția vehiculului istoric raportate la perioada de fabricație.

                  5.3.3 MECANICA

                        5.3.3.1 Motor și compartiment motor ........................................................ 5 puncte.

Se va porni motorul. Se va evalua incinta compartimentului motorului din punct de vedere al curățeniei și aspectului. Se vor evalua elementele de motor și anexele. Se vor urmări scurgerile de ulei sau apă, strălucirea, rugina, starea generală, funcționalitatea.           

                        5.3.3.2 Șasiu, punți și transmisie ............................................................... 5 puncte.

Se va evalua starea generală a caroseriei vehiculului, cutia de viteze, modul de funcționare, frânele, roțile, suspensia, direcția, rezervorul de combustibil.

                        5.3.3.3 Luminile ........................................................................................ 5 puncte.

Se va verifica acționarea și funcționarea luminilor față, spate, frâna, semnalizare, laterale, claxon.

                  5.3.4 INTERIORUL

                        5.3.4.1 Compartimentul pasagerilor ........................................................ 5 puncte.

Se vor evalua scaunele, furniturile, bordul, plafonul, gradul de originalitate/autenticitate, condiția în care se află, funcționalitatea și dacă sunt complete.                     

                        5.3.4.2 Materialul ..................................................................................... 5 puncte.

Se vor evalua materialele și accesoriile folosite, culoarea, suprafața, aspectul și calitatea (textil, piele, lemn, metal, plastic,etc.). Se va aprecia starea de conservare sau originalitatea.

                        5.3.4.3 Bordul ........................................................................................... 5 puncte.

Se va verifica originalitatea, starea de conservare, dacă sunt complete și funcționalitatea instrumentelor de bord inclusiv volanul.

5.4 Obiectivele acestor criterii de evaluare sunt acelea de a crea juriului o bază de apreciere comună tuturor ehiculelor participante la concurs.

5.5 Evaluarea se va face pe foi de arbitraj pentru fiecare vehicul participant în parte.

5.6 Numărul maxim de puncte pentru evaluare, indiferent de categoria vehiculului este de 100 puncte.

5.7 Vehiculele decapotabile pot fi expuse decapotate iar la cererea Juriului acestea vor rabata/monta acoperișul în poziție de închisă/deschisă. Juriul va cere participanților sa pornească motorul. Juriul va putea lua loc în interiorul vehiculelor participante pentru o evaluare mai buna a interiorului.

5.8. Pentru motociclete juriul va adapta corespunzator regulile de evaluare .

6. PREMIEREA CONCURENTILOR

6.1 După vizionarea vehiculelor istorice înscrise în concurs, juriul va decide asupra celor câștigătoare, în funcție de punctajul obținut. Președintele juriului va anunța câștigătorii și va înmâna premiile concursului.

6.2 Juriul și/sau Sponsorii Concursului de Eleganță pot acorda premii speciale.

6.3 Vor fi acordate fiecărui participant Diplome/Medalii de Participare.

6.4 Premiile acordate:

            - Best of Show

            - Premiul Publicului (in baza votului publicului exprimat data 1.06.2019 interval 10:00-15:00.)

            - Cel mai bine restaurat vehicul istoric

            - Cel mai bine restaurat vehicul istoric din Tg Mures

            - Premiul pentru cea mai mare distanta parcursa (pe roti)

            - Cel mai vechi automobil participant (in cazul in care doua vehicule sunt fabricate in acelasi an alegerea apartine Presedintelul juriului)

            - Cel mai bine conservat vehicul istoric (nerestaurat)

            - Premiile I, II și III ANTEBELICE cabriolet

            - Premiile I, II și III ANTEBELICE coupe

            - Premiile I, II și III ANTEBELICE sedan

            - Premiile I, II și III POSTBELICE cabriolet

            - Premiile I, II și III POSTBELICE coupe

            - Premiile I, II și III POSTBELICE sedan

            - Premiile I, II și III Moto

            - Premiile I, II și III Fabricat în România

7. DIVERSE

7.1 Participanții la Concursul de Eleganță trebuie, pe cât posibil, sa fie îmbrăcați în spiritul epocii și a vehiculului pe care îl prezintă. Pentru că este un Concurs de Eleganță, ținuta pe toata durata evenimentului (inclusiv cina festiva) trebuie să fie una prin excelență elegantă.

7.2 In transportul echipajelor participante la concurs poate oferi sprijin si organizatorul. Fiind un eveniment preponderent static, modalitatea de transport a vehiculelor participante este la libera alegere, organizatorul rambursand 10l/100km/masina.

7.3 Cazarea cu mic dejun a echipajelor este asigurată de către organizator.

Totodată organizatorul asigură o masă pe zi pentru cele două zile de concurs, plus cina festivă.

7.4 Vehiculele istorice participante la Concursul de Eleganță trebuie sa fie prezente la Cetatea Tirgu Mures, vineri 31 mai, până la ora 18:00 cel tarziu

7.5 Festivitatea de premiere a Concursului de Eleganță va avea loc în sala de evenimente de la Centrul Cultural Mihai Eminescu Tirgu Mures, sâmbăta 1 iunie 2019 începând cu ora 21:00.

7.6 Organizatorul va asigura pe perioada desfasurarii evenimentului paza automobilelor cu firma de specialitate si perimetru delimitat clar .

7.7 Prezentul regulament va fi guvernat de legea Română, care va fi legea exclusiva a soluționării în instanțele Române de judecată, a oricăror dispute ce pot apărea în legătură cu prezentul Regulament de Concurs.

7.8 În caz de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula desfășurarea evenimentului, cu notificarea participantilor inscrisi la eveniment.